Financiële stukken Ouderraad t.b.v. ALV op 16 oktober

Terug naar overzicht

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Ouderraad is woensdag 16 oktober a.s. om 20.00 uur op school. Hier vindt u de financiële stukken die onder andere deze avond worden besproken alsmede het verslag van de kascommissie.

Door te werken in professionele leergemeenschappen zijn we continue met elkaar in gesprek over ons onderwijs.
Leerkracht bovenbouw