Bekijk hier de algemene video

Hoge kwaliteit van onderwijs
Ontwikkeling is onze passie

Over De Springschans
Missie & visie

Onze missie

De Springschans wil een school zijn waar alle leerlingen en medewerkers volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen, samen te werken en hun creativiteit te ontplooien Waar elke dag met plezier en enthousiasme en aandacht voor elkaar uitdagend onderwijs wordt gegeven. 

Onze visie

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving. Ons onderwijs is gebaseerd op de inzichten vanuit de cognitieve psychologie. Deze wetenschap houdt zich bezig met verwerkingsprocessen in de hersenen die te maken hebben met zaken als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en informatieverwerking. Onze lessen zijn gericht op overdracht van kennis, frequente herhaling en verbinding van kennis.  

Dit vinden wij belangrijk