Bekijk hier de algemene video

Hoge kwaliteit van onderwijs
Ontwikkeling is onze passie

Over De Springschans
Missie & visie

Onze missie

De Springschans is een school waar alle leerlingen en medewerkers volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen, samen te werken en hun creativiteit te ontplooien. Iedere dag wordt er met plezier, enthousiasme en aandacht voor elkaar uitdagend onderwijs gegeven.

Onze visie

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken zorgen we ervoor dat ieder kind zich veilig voelt en ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We creëren een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
Goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving.
Ons onderwijs is gebaseerd op de inzichten vanuit de cognitieve psychologie. Deze wetenschap houdt zich bezig met verwerkingsprocessen in de hersenen die te maken hebben met zaken als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en informatieverwerking. Onze lessen zijn gericht op het optimaal inzetten van deze verwerkingsprocessen.

Dit vinden wij belangrijk