Aanmelding > 4 jaar

Aanmelding kinderen ouder dan 4 jaar


Met ouders waarvan de kinderen ouder zijn dan 4 jaar, die hun kind willen aanmelden op De Springschans, plannen wij een gesprek met de directeur en de intern begeleider. Tijdens dit gesprek zullen de wensen van ouders en kind en de mogelijkheden van de school met elkaar worden gedeeld. De school zal, na toestemming van de ouders, contact opnemen met de school die het kind nu bezoekt. Er wordt een kennismakingsochtend met de groep en de leerkracht gepland. Instroom van “oudere” kinderen is op elke moment van het jaar mogelijk. 

Daarnaast hanteren we de volgende afspraak: 

  • Wij hanteren in principe een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen, tenzij door de schoolleiding anders is bepaald.