Ontwikkeling

Ontwikkeling van het onderwijs


Vanaf schooljaar 2018-2019  

Vanaf schooljaar 2018-2019 is het team van De Springschans gestart met een leertraject gericht op het versterken van de didactische vaardigheden van de leerkracht. Doelen in dit traject zijn om aan de hand van onze visie de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. Daarnaast hebben we gedurende studiedagen geleerd over actuele, wetenschappelijke kennis op onderwijs en leerpsychologie. Tevens is er ook geleerd over je eigen ontwikkeling en hoe deze kan bijdragen aan de schoolontwikkeling.

In 2018-2019 is de aanzet naar het werken in leerteams gemaakt waarin de leerkrachten ervaring hebben opgedaan met het doen van onderzoek, het toepassen van effectieve didactische strategieën en de werkwijze van lesson study (het gezamenlijk ontwerpen van goede lessen) te oefenen.

De komende jaren

De komende jaren zullen we ons in het traject sterk richten op het vakmanschap van de leraar. We geloven dat de leraar het verschil maakt en daarom investeren we in hen. De leraren zijn degenen die directe invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs. De professionele ontwikkeling staat centraal. Door intensieve scholing zal de leraar meer en meer weten over leerpsychologie, leerstrategieën, didactiek, andere vormen van toetsen, differentiatie en de effectieve toepassing van ICT. Door deze kennis toe te passen in ons onderwijs werken we toe naar ‘toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis’.

We verbreden en verdiepen de komende jaren het werken in leerteams. In de leerteams wordt het aanbod aan onze leerlingen geregeld besproken, de resultaten geanalyseerd en worden hier aanpassingen (interventies) op gedaan om het leren te optimaliseren. Door samen lessen vorm te geven verbeteren we het onderwijs.