Ontwikkeling

Ontwikkeling van het onderwijs

Terugblik 

Sinds een aantal jaar werkt het team van De Springschans in leerteams. Binnen de verschillende leerteams staat de kwaliteit van het onderwijs centraal. Gezamenlijk worden lessen voorbereid (lesson study) en wordt onderzocht hoe het onderwijs voor de groepen binnen het leerteam en ook daarbuiten verbeterd kan worden.  

Onderwerpen als Close Reading, directe instructie en Blink hebben de afgelopen jaren centraal gestaan tijdens studie-/ontwikkeldagen.

De komende jaren

Het creëren van didactisch sterk onderwijs en een prettige, veilige en fijne sfeer in de groep voor iedere leerling staat altijd centraal. Daarnaast zullen we ons de komende jaren met name op de processen in de groep focussen.
We ontwikkelen een doorgaande lijn wat betreft differentiatie. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een structurele aanpak rondom de uitdaging van snel en makkelijk lerende kinderen?  

Daarnaast geven we digitale geletterdheid een vaste plek in ons curriculum. Wat willen we onze leerlingen leren op het vlak van mediawijsheid? En welke digitale vaardigheden willen we in de verschillende groepen aanbieden? 

Ook de werkhouding, zelfstandigheid en intrinsieke motivatie van de leerling krijgt de komende jaren veel aandacht. Wat mogen we van de leerlingen verwachten en hoe begeleiden we hen optimaal richting het voortgezet onderwijs en de maatschappij waarin zij, naarmate ze ouder worden, een steeds grotere rol krijgen.  

Binnen bovenstaande processen staat de leerling, samen met de leerkracht, centraal.