Ouderraad

De ouderraad van De Springschans is een groep enthousiaste ouders die samen met school leuke activiteiten organiseert om de kinderen een onvergetelijke schooltijd te bezorgen.
Om deze activiteiten mogelijk te maken vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan ouders. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Hij legt verantwoording af aan de aanwezige ouders tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Daarnaast controleert een onafhankelijke kascommissie elk jaar alle financiële stukken en adviseert deze commissie de penningmeester.

Iedere klas heeft twee contactouders. De contactouders zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de groep van hun eigen kind. Zij vormen vaak de link tussen de ouderraad en de ouders indien hulp gewenst is bij het voorbereiden van een activiteit.
De ouderraad fungeert ook als klankbord voor de ouder(s)/verzorger(s) richting school.

Voorzitter
Gaby Stetter
email: ouderraad@springschansuithoorn.nl
Telefoon: 06 – 50 61 01 45

Penningmeester
Chris Ewals
email: penningmeesteror@springschansuithoorn.nl

Jessica van Assendelft
Denise Bakker
Eugenie de Bruijn
Yolanda Cruz
Carlijn van Gils
Saskia Hoekstra
Anika Kalter
Lyanne Koperdraad
Rebecca Lut
Stephanie Stolker