Ouderraad

De Ouderraad is een groep enthousiaste ouders die in samenwerking met de school invulling geeft aan diverse feestelijke activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, Palmpasen en het schoolreisje. Dit doen zij als vertegenwoordiging van de Oudervereniging (alle ouders/verzorgers met kinderen op De Springschans). 
Samen zorgen ze ervoor dat de leerlingen een fijne tijd op De Springschans hebben. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren vraagt de Ouderraad een bijdrage van alle ouders. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Hij legt verantwoording af aan de aanwezige ouders tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie die elk jaar alle financiële stukken controleert en de penningmeester adviseert.
Iedere klas heeft twee contactouders. De contactouders zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de groep waarin hun kind zit. Zij vormen vaak de link tussen de ouderraad en de ouders indien hulp gewenst is bij het voorbereiden van een activiteit.
Naast het organiseren van diverse feestelijke activiteiten nemen de ouders in de Ouderraad een actieve houding aan waardoor ze fungeren als spreekbuis. Ze behartigen de belangen van alle ouders en kinderen van De Springschans en hebben periodiek overleg met een afvaardiging van het team van De Springschans.
Het onderhouden en vergroten van de betrokkenheid van alle ouders bij De Springschans staat centraal. Op het schoolplein kunt u een van de leden van de Ouderraad aanspreken. Daarnaast is de Ouderraad via mail of telefoon bereikbaar. Via de website houden ze u met regelmaat op de hoogte van de activiteiten waar zij mee bezig zijn.

Voorzitter
Marit Bena
email: ouderraad@springschansuithoorn.nl
Telefoon: 06 – 50 61 01 45

Penningmeester
Roland van Gerven
email: penningmeesteror@springschansuithoorn.nl

Secretaris
Deborah de Graaf

Bestuursleden
Gaby Stetter
Jessica van Assendelft
Denise Bakker
Annabel Ende
Irene Busker
Susan den Engelsman
Yolanda Cruz