Wijzer aan de amstel

Stichting Wijzer aan de Amstel 


Stichting Wijzer aan de Amstel is op 1 januari 2019 opgericht en is ontstaan uit een fusie tussen Stichting ICBO Uithoorn, Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel en Stichting Jenaplan Onderwijs Uithoorn. De nieuwe stichting heeft zowel rooms-katholieke als interconfessionele scholen en heeft de denominatie bijzonder onderwijs. 
Het bevoegd gezag van de stichting is georganiseerd naar het Raad van Toezicht model, met een duidelijke scheiding tussen toezicht en bestuur, conform de code goed bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, en de directeur-bestuurder hebben in de statuten van juli 2021 de onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd middels een bestuursreglement en een managementstatuut. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gehele organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder, die het bevoegd gezag van de stichting vormt. 

Samenwerkende scholen

Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen, IKC Het Duet, De Kwikstaart, De Vuurvogel, De Springschans, De Zon en jenaplanschool 't Startnest. Elke school is uniek en heeft een eigen onderwijsprofiel. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur van de school. De directeur van de school is integraal verantwoordelijk voor de gebieden: onderwijs(kwaliteit), leerlingenzorg, personeel, financiën, huisvesting en externe contacten. Bij de stichting werken 180 medewerkers en volgen meer dan 2100 leerlingen onderwijs.

organogram_2021.pdf

Adresgegevens:

Stichting Wijzer aan de Amstel
Postbus 84 1420 AB Uithoorn 
Tel.: 0297-562713
E-mail: info@wijzeraandeamstel.nl
Website: www.wijzeraandeamstel.nl