Intakegesprek en instroombeleid

Intakegesprek en instroombeleid kleuters


Aanmelding is mogelijk als een kind 2 jaar is. Ouders kunnen telefonisch een intakegesprek aanvragen. Tijdens deze intake krijgen ouders van de directeur een rondleiding door de school, informatie over ons onderwijs en kunnen ouders vragen stellen over het basisonderwijs en De Springschans. Wij vinden het erg belangrijk dat het kind aanwezig is bij de intake. Na deze kennismaking krijgen ouders een informatiepakket inclusief het aanmeldingsformulier mee naar huis.

Besluiten de ouders hun kind aan te melden dan leveren zij het aanmeldingsformulier, twee weken na het intakegesprek, in bij de administratie. Na verwerking van de gegevens krijgen de ouders schriftelijk bevestiging van de inschrijving. Ook krijgen de ouders een brief waarin precies aangegeven is hoe de instroomprocedure verder zal verlopen.

Starten op school

Als het kind vier jaar is, mag het naar school. Het kind moet naar school als het vijf jaar is. De Uithoornse kinderopvang verstrekt aan de ouders bij het verlaten van de opvang een “Peuterestafette” waarin de vorderingen van de kinderen bij de kinderopvang en in de peuterspeelzalen weergegeven zijn.

Een eerste kind van een gezin wordt ingedeeld in een groep waarin op dat moment de meeste plaats is. Ouders mogen een voorkeur uitspreken, maar slechts wanneer in de betreffende groep plaats is, kan met die voorkeur rekening gehouden worden. Dat is niet alleen een kwestie van aantallen, maar ook van de verhouding jongens/meisjes en van de sociale verhoudingen binnen een groep. 

Daarnaast hanteren we de volgende afspraak: 

  • Wij hanteren in principe een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen, tenzij door de schoolleiding anders is bepaald. 
  • Als de kinderen op school komen, gaan wij ervan uit dat zij zindelijk zijn. Als een kind niet zindelijk is, mag hij/zij in principe niet naar school. In overleg met de huisarts en de school moet hiervoor een oplossing gezocht worden. Het is belangrijk dat het kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog naar school kan. 

Klik hier om uw kind aan te melden.