Parnassys ouderportaal & Parro

In het Ouderportaal van Parnassys ziet u de klasgenoten van uw zoon/dochter en kunt u de prestaties van uw zoon/dochter volgen. Het rapport inclusief de gespreksverslagen van de oudergesprekken zijn in te zien. Parro is het communicatie-tool van Parnassys. Parro is als app te gebruiken en ook web-based. Op De Springschans wordt Parro gebruikt voor berichten tussen de leerkracht en ouders, van een ouder aan de leerkracht en ook om bijvoorbeeld absenties makkelijk door te geven. Ook de schoolkalender is zichtbaar in Parro. Heeft u nog geen toegang tot het ouderportaal of tot Parro? Neem even contact op met de administratie