Onze kernwaarden

Onze kernwaarden


De kernwaarden van De Springschans hebben een cultuurvormende functie, ze zorgen ervoor dat de collectiviteit wordt versterkt

De kernwaarden van De Springschans zijn:  

 • Aandacht: “Alles wat je aandacht geeft groeit!” We zijn oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig in kinderen, ouders en elkaar. We dragen zorg voor eenieder binnen de organisatie die dat nodig heeft. Voor onze leerlingen betekent dit dat zij onderwijs krijgen van leerkrachten die de kinderen zien en horen. 
   
 • Bevlogenheid: We zijn bevlogen en werken vanuit passie. Onderwijs zit in ons hart! Vanuit bevlogenheid geven wij inhoud aan ons vak. We blijven ons ontwikkelen, staan niet stil en blijven nieuwsgierig naar elkaars drijfveren, interesses en kwaliteiten. Voor onze leerlingen betekent dit dat wij het beste onderwijs aanbieden in een veilige en warme omgeving.  
   
 • Eigenheid: Scholen, medewerkers en leerlingen zijn het sterkst als ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Het is voor ons vanzelfsprekend dat ieder deze ruimte benut vanuit eigen verantwoordelijkheid en in balans met het geheel. We tonen daarbij lef om van de gebaande paden af te wijken. De verschillen die daardoor naar voren komen koesteren we. Iedereen is uniek, we kijken naar kansen en mogelijkheden en stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van eenieder.
   
 • Vertrouwen: Samen maken we de school en vertrouwen is het fundament onder iedere vorm van (werk)relatie. Vertrouwen hebben in leerlingen, in jezelf, in de toekomst, in elkaar en hoge verwachtingen (ambitie) zorgen ervoor dat we het beste in elkaar naar boven halen. Onze leerlingen krijgen onderwijs waarbij zij eigen verantwoordelijkheid leren en mogen dragen.
   
 • Veiligheid: Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen. Voor leerlingen is de school een veilige plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, maar ook een plek waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Leerlingen krijgen de ruimte om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken en hiervan te leren. Ook worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.