Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

De kernwaarden van De Springschans hebben een cultuurvormende functie, ze zorgen ervoor dat de collectiviteit wordt versterkt

De kernwaarden van De Springschans zijn:  

 • Aandacht: We kennen de kracht van aandacht. Van een ander echt zien, luisteren, vragen en begrijpen. Dit geldt zowel voor de persoon, als voor de boodschap. Werkelijke aandacht maakt hierin het verschil, want in echte ontmoetingen, raak je elkaar en ontstaat groei, ontwikkeling en kwaliteit.
   
 • Bevlogenheid: Bevlogenheid is zichtbaar, voelbaar, tastbaar en gaat over het werkelijk oog hebben voor ontwikkeling, leren en groei. Met een lach naar school; dat is wat we nastreven, vanuit intrinsieke motivatie, enthousiasme en trots. Dit geldt zowel voor onze leerlingen, als voor alle medewerkers.
   
 • Eigenheid: We verschillen van elkaar en zijn tegelijkertijd deel van een geheel. Je moet op zoek naar je eigenheid: je eigen plek, je eigen invloed en autonome keuzes. We waarderen verschillen, want daardoor valt er iets te kiezen. En vanuit de verschillen kunnen we ook leren door ontmoeting en een (professionele) dialoog met anderen. Deze verantwoordelijkheid hebben we. Zo zijn we een voorbeeld naar onze leerlingen.
   
 • Vertrouwen: Vertrouwen is een keuze. Vertrouwen in onszelf, maar ook in de relaties met anderen. We bouwen aan sterke (wederkerige) relaties, waarin we vertrouwen op de goede intenties van de ander en ook leren te vertrouwen op elkaars keuzes, deze keuzes niet te veroordelen, maar te bevragen (vertrouwen met een open vizier).
   
 • Veiligheid: Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen. Voor leerlingen is de school een veilige plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, maar ook een plek waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Leerlingen krijgen de ruimte om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken en hiervan te leren. Ook worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.