Onderwijs

Effectief leren


Een van de motto’s van De Springschans is een ‘hoge kwaliteit van onderwijs’. Dit vertaalt zich in goed onderwijs waarin leerlingen optimaal en effectief leren. Naast kennis van de verschillende vakken en sociaal emotionele ontwikkeling werken we aan de vaardigheden voor de toekomst als burger in de maatschappij.

Ons onderwijs is gebaseerd op de inzichten vanuit de cognitieve psychologie. Deze wetenschap houdt zich bezig met verwerkingsprocessen in de hersenen die te maken hebben met zaken als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en informatieverwerking. Onze lessen zijn gericht op overdracht van kennis, frequente herhaling en verbinding van kennis.

We verbeteren ons onderwijs continu omdat we een lerende organisatie willen zijn. In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen effectief leren. Dit wil zeggen dat we op zo’n manier lesgeven dat kinderen er het maximale uit halen. Ze verbinden kennis en vaardigheden zodat ze grip op het leren krijgen. We realiseren dit door het geven van een goede instructie, verschillende didactische leerstrategieën, een goed klassenmanagement en een veilige, ordelijke omgeving.  

De Springschans investeert in de ontwikkeling van de leerkrachten. Een gezamenlijke scholing zorgt ervoor dat alle leerkrachten werken vanuit de cognitieve psychologie. Zo zorgen we ervoor dat er heel goede leerkrachten voor de klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen. 

Doelen van het onderwijs

Elke leerling krijgt op de basisschool vakken die wettelijk verplicht zijn. Per vak wordt dit beschreven in kerndoelen. Kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke kaders. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat uw kind aan het eind van de schooltijd moet weten en kunnen.

De vakken waarvoor kerndoelen gelden zijn:

  • De Nederlandse taal
  • De Engelse taal
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs