Contactgegevens

Basisschool De Springschans
Eendracht 8
1423 ET Uithoorn
telefoon: 0297 523397
email: info@springschansuithoorn.nl
www.springschans.com

Directeur
Guido van Egmond
email: g.vanegmond@springschansuithoorn.nl

Adjunct-directeur
Miranda Limburg
email: m.limburg@springschansuithoorn.nl

Kwaliteitscoördinator / Intern Begeleider
Kirsten Kooijman
email: k.kooijman@springschansuithoorn.nl
Joska Josemanders
email: j.josemanders@springschansuithoorn.nl

Stage coördinator
Miranda Limburg
email: m.limburg@springschansuithoorn.nl

Intern contactpersoon
Annemarie Tjassens (leerkracht)
email: a.tjassens@springschansuithoorn.nl
telefoon: 0297 523397
Susan den Engelsman (ouder)
telefoon: 06 20619359

Extern vertrouwenspersoon
Mevr. Marlout Corba
email: m.corba@jccconsulting.nl
telefoon: 06 53927978 of via Spoor 3: 085-1140200

Medezeggenschapsraad
email: mr@springschansuithoorn.nl

Ouderraad
Voorzitter: Gaby Stetter
email: ouderraad@springschansuithoorn.nl
Penningmeester: Chris Ewals
email: penningmeesteror@springschansuithoorn.nl

Samenwerkingsverband
27.08 Amstelronde
Postbus 8079
1180 LB Amstelveen
telefoon: 020 6401917
email: info@amstelronde.nl

Ouder- & kind adviseur
Ilona van Tongeren

email: i.van.tongeren@participe.eu
telefoon: 06 20718748

BORUS (tussenschoolse opvang)
telefoon: 0297 522182
email: info@borus.nl