Contactgegevens

Basisschool De Springschans
Eendracht 8
1423 ET Uithoorn
telefoon: 0297 523397
email: info@springschansuithoorn.nl
www.springschans.com

Directeur
Guido van Egmond
email: g.vanegmond@springschansuithoorn.nl

Intern Begeleiders
José Oud
email: j.oud@springschansuithoorn.nl
Kirsten Kooijman
email: k.kooijman@springschansuithoorn.nl

Stage coördinator
Miranda Limburg
email: m.limburg@springschansuithoorn.nl

Intern contactpersoon
Annemarie Tjassens (leerkracht)
email: a.tjassens@springschansuithoorn.nl
telefoon: 0297 523397
Susan den Engelsman (ouder)
telefoon: 06 20619359

Extern vertrouwenspersoon
Mevr. J. Engelen
telefoon: 06 46128941

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Michel van Kruistum
email: mr@springschansuithoorn.nl

Ouderraad
Voorzitter: Marit Bena
email: ouderraad@springschansuithoorn.nl
Penningmeester: Roland van Gerven
email: penningmeesteror@springschansuithoorn.nl

Samenwerkingsverband
27.08 Amstelronde
Postbus 8079
1180 LB Amstelveen
telefoon: 020 6401917
email: info@amstelronde.nl

BORUS (tussenschoolse opvang)
telefoon: 0297 522182