Internationale Taalklas (ITK)

Regelmatig worden op de Uithoornse basisscholen kinderen aangemeld die rechtstreeks uit het buitenland komen. Dit kunnen kinderen zijn van buitenlandse werknemers, vluchtelingen, maar ook van kennismigranten of adoptiekinderen. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands en noemen we ‘nieuwkomers’. De ITK Uithoorn is een taalklas voor nieuwkomers tussen de 6-12 jaar van álle basisscholen in de Gemeente Uithoorn.
De Taalklas is gevestigd in het pand van Basisschool De Springschans in Uithoorn.
Naast de opvang van nieuwkomers geven wij ook tips en ondersteuning aan de Uithoornse basisscholen op nieuwkomersgebied.

Voor meer informatie over de ITK zie ook: http://itkuithoorn.weebly.com 

Ook kunt u contact opnemen met de coördinator van de ITK Petra Goesten via goesten@wijzeraandeamstel.nl of 0297-523397