Digitale vrijwilligersmarkt

Terug naar overzicht

Vrijwilligers zijn  van groot belang voor de samenleving, of het nou gaat om sport, extra handen in de zorg, initiatieven om anderen te helpen zoals de voedselbank, het ondernemen van feesten en festiviteiten of de hulpouders bij jullie op school. Ook voor vrijwilligers zelf is vrijwillige inzet van grote waarde. Dat kan zijn door een zinvolle daginvulling, eigen ontwikkeling, uitbreiden van sociale contacten of door een bijdrage te leveren aan iets dat zij belangrijk vinden. Als Steunpunt Vrijwilligerswerk van Uithoorn voor Elkaar ondersteunen wij mensen die vrijwilligerswerk zoeken en maatschappelijke organisaties.

Let wel: de digitale vrijwilligersmarkt is vanaf 6 september (niet eerder) toegankelijk via www.steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.nl of www.uithoornvoorelkaar.nu

Link naar aankondigingsfilmpje: https://youtu.be/bdmuurQll_k