Eerste bijeenkomst leerlingenraad 11 september

Terug naar overzicht

Vrijdag 11 september jl. is de leerlingenraad van De Springschans voor het eerst bij elkaar gekomen. De leerlingenraad bestaat uit 16 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Onder leiding van Guido van Egmond, directeur, kwamen ze in de teamkamer bij elkaar om kennis te maken en onderwerpen te bespreken die zij vanuit hun eigen groep mee hadden genomen.

Er werd onder andere met elkaar gesproken over het spelen tijdens de tussenschoolse opvang, het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen in pauzetijd en over de diversiteit van de aanwezige leesboeken op school. Een aantal van deze onderwerpen zal mee teruggenomen worden naar de eigen groep, zodat er verder over gediscussieerd kan worden.  

Als er onderwerpen zijn die leerlingen ter sprake willen brengen geven zij deze mee aan de afgevaardigden voor de leerlingenraad. Op deze manier raken leerlingen nog meer betrokken bij de school, leren ze realistisch na te denken en leren ze de beginselen van een democratische samenleving.

Ook  de leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben inspraak in de onderwerpen die besproken worden. Voor hen is er een ideeënbus in school. Hier kunnen zij onderwerpen aanleveren.

De leerlingen die deelnemen aan de leerlingenraad zijn:
5A: Mirte & Féline
5B: Vera & Charlie
6A: Rowen & Stan
6B: Bart & Finn
7A: Michael & Olivia
7B: Teuntje & Sawsan
8A: Sofia & Athena
8B: Rick en Sophie

Het was een mooie aftrap van meer leerling betrokkenheid en ontzettend leuk om deze leerlingen met elkaar in gesprek te zien!

De eerstvolgende leerlingenraad staat gepland op vrijdag 9 oktober.