Huishoudelijke medelingen

Terug naar overzicht

Graag uw aandacht voor onderstaande mededelingen van huishoudelijke aard.

Ziekmeldingen
We willen u vriendelijk maar dringend vragen om de ziekmelding van uw zoon/dochter telefonisch of per e-mail aan ons door te geven vóór 8.15 uur op de dag van ziek zijn.
Vanaf 7.30 uur zijn we dagelijks telefonisch bereikbaar.

De leerkracht kunt u tot 1 dag van te voren inlichten over afspraken als tandarts, orthodontist e.d., bij voorkeur door middel van een e-mail (indien de groep meerdere leerkrachten heeft dan graag ook beiden sturen).

Geeft u op de dag zelf een ziekmelding (of andere afspraak) door dan kan dat tussen 7.30-8.15 uur via de administratie (tel. 0297-523397 of email: info@springschansuithoorn.nl).

Op deze manier kan de leerkracht ongestoord om 8.30 uur met de les beginnen.

Buggy's, fietsjes e.d. niet in school
We verzoeken u om buggy's, fietsjes e.d. buiten onder het afdak te parkeren en niet mee naar binnen te nemen.
Het is niet hygiënisch maar ook niet veilig voor de kinderen, ouders en leerkrachten als dit mee naar binnen wordt genomen.