Jaarverslag MR 2019-2020 en notulen MR vergadering 18 juni 2020 zijn beschikbaar.