Kanjertraining

Terug naar overzicht

Kanjertraining  

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de goede sfeer in de klas te behouden (preventief) of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kind training. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na: 

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas  
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen  
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten  
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen  
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen  
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie  

Met de Kanjertraining leren leerlingen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Kernwaarden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.