Kijk eens op de pagina van Uithoorn voor Elkaar!

Terug naar overzicht

Uithoorn voor Elkaar helpt inwoners zich goed te voelen en actief mee te doen, zodat Uithoorn en De Kwakel voor iedereen een veilige woon- en leefomgeving biedt. Waar je elkaar helpt als dat nodig is en je ook zoveel en goed mogelijk voor jezelf kan zorgen.
Denk bij onze dienstverlening aan maatschappelijk werk, ouderenadvies, mantelzorgondersteuning, ondersteuning bij dementie, hulp bij administratie en geldzaken, sport en beweging, ondersteuning bij opvoeding en ontwikkeling, gezonde leefstijl, wijkcentra, buurtkamers, bewonersinitiatieven, steunpunt vrijwilligerswerk, cliëntondersteuning, jeugd- en jongerenwerk en ANWB Automaatje.