Kinderconferentie met deelnemers van De Springschans

Terug naar overzicht

De Kinderconferentie geeft kinderen de kans om aan het gemeentebestuur te laten horen wat zij belangrijk vinden. Ze leren niet alleen hoe ze hun ideeën kunnen overbrengen maar ze moeten ook nadenken over hoé ze hun ideeën en wensen willen realiseren. Je kan wel van alles willen, maar er moet ook geld voor zijn en je moet een meerderheid zien te vinden die achter je idee staat."
De Kinderconferentie hoort bij het programma 'Vreedzame school, vreedzame wijk'. Op 'vreedzame' scholen leren kinderen hoe ze samen kunnen praten, verantwoordelijkheid nemen en samen dingen oplossen. Bijvoorbeeld als het gaat over nieuwe speelplekken, straat- en zwerfvuil of het klimaat. Met de Kinderconferentie, die speciaal wordt georganiseerd voor 'Uithoorn 200 jaar', kunnen de kinderen laten zien hoe de vreedzame spelregels van hun school verspreid worden binnen de hele wijk. Zo leren ze hun democratische steentje bij te dragen in Uithoorn.
Vivienne Jordens (7B) en Amy Flart (7B) nemen vanuit De Springschans deel aan de Kinderconferentie.