Mobiliteitsenquête Gemeente Uithoorn

Terug naar overzicht

De komende tijd gaat de gemeente Uithoorn aan de slag met de mobiliteitsvisie. Deze visie vormt de basis voor de uitwerking van toekomstplannen op het gebied van mobiliteit. Met deze enquête brengen we in kaart hoe inwoners en bezoekers zich door de gemeente Uithoorn verplaatsen. Welke routes lopen en fietsen zij en welke knelpunten komen zij onderweg tegen? Met de informatie uit de enquête kan de gemeente goede keuzes maken voor de toekomst: waar moeten fietspaden worden verbreed, waar is de parkeerdruk hoog, hoe kunnen we mensen helpen om duurzamer te verplaatsen? 

De leerlingen en ouders zijn daarbij uiteraard een belangrijke doelgroep. 

Dit is de directe link naar de enquête.