Onderwijsaanbod bij De Springschans

Terug naar overzicht

Ons onderwijsaanbod

Ons kleuteronderwijs

Het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een goed doordachte toepassing van het dagelijks onderwijs. Wij hechten veel waarde aan planmatig werken, maar dan wel op een manier die past bij het jonge kind. Planmatig werken is doelgericht werken. Onze leerkrachten zorgen ervoor dat deze doelen op een betekenisvolle wijze bij de leerlingen komen. Dat doen wij onder andere door thematisch te werken. Daarnaast hechten wij veel waarde aan spelontwikkeling. Dat doen wij door de activiteiten af te stemmen op actuele thema's. De leerdoelen zijn daarin verwerkt.

Groep 3 tot en met 8

Vanaf groep 3 tot en met 8 worden alle schoolvakken stap voor stap opgebouwd. Elke jaarlaag kent zijn doelen voor het einde van het jaar. De methodes die wij gebruiken, zetten wij ondersteunend in. De instructies die de leerkrachten geven, zijn doelmatig en effectief. Wij werken volgens het Directe Instructie model. Dit model zorgt ervoor dat de leerlingen zich stapsgewijs en actief de lesstof eigen maken. Hierdoor doen alle leerlingen succeservaringen op.

Onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen

We willen dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en spelen daarom in op de verschillen tussen leerlingen. (Hoog)begaafde leerlingen zijn net zo goed een specifieke doelgroep voor extra aandacht als leerlingen die uitval hebben op één of meer gebieden. Door leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 met een structurele leerlijn uit te dagen, blijven zij gemotiveerd. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het ‘leren te leren’. Leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. Dit vraagt om verschillende vaardigheden, zoals plannen en evalueren.