Stemming MR-kandidaten!

Terug naar overzicht

We zijn blij te kunnen meedelen dat twee ouders zich kandidaat hebben gesteld om plaats te nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) met ingang van schooljaar 2021-2022.
In bijgaande brief stellen zij zich voor. 
Via Survey Monkey is aan alle ouder(s)/verzorger(s) een enquête verstuurd voor de stemming; er kan maar 1 x gestemd worden per emailadres. Stemmen kan tot en met donderdag 24 juni a.s. Hartelijk dank!