Uitnodiging Inspiratiesessie Vreedzaam Uithoorn

Terug naar overzicht

In Uithoorn bouwen we aan wijken waar ouders, scholen en buurten samen opvoeden en met elkaar in gesprek gaan over hoe ze dat samendoen. We hebben niet alleen de ambitie om onze kinderen en jongeren te laten opgroeien in een positief pedagogisch klimaat, maar ook dat zij opgroeien tot actieve burgers van een toekomstig Uithoorn.
Iedereen die formeel en informeel werkt met jeugd, ouders en/of bewoners is van harte welkom om deel te nemen.

De inspiratiesessie wordt gegeven door Annemiek, directeur van Vreedzaam en Anne, beleidsadviseur gemeente. Datum: dinsdag 4 juli 2023 van 15.00 – 17.00 uur.
De locatie wordt nog bekend gemaakt.