Van de Ouderraad: (voorlopige) stukken ALV 2019-2020

Terug naar overzicht

Geachte ouders/ leden van de oudervereniging De Springschans,
Namens de Ouderraad van De Springschans neem ik, over het volgende, contact met u op. Begin september hebben wij u geïnformeerd dat de ALV, vanwege corona-maatregelen, zal worden uitgesteld. Mede vanwege de, op dit moment geldende, strengere maatregelen heeft de kascontrole ook nog niet plaatsgevonden. Wel zijn door de penningmeester diverse stukken en overzichten ter beschikking gesteld aan de leden van de kascommissie. En hebben zij hun akkoord gegeven om deze stukken alvast met u te delen. Hierbij informeer ik u dat de voorlopige financiële stukken vanuit de ALV ter beschikking staan op de website. Zodra de overheidsmaatregelen het weer toelaten zal op korte termijn de kascontrole en de ALV alsnog worden ingepland. Met dank, namens de ouderraad. Roland van Gerven Penningmeester