Vrijwillige bijdrage voor Voedselbank bij Kerstviering 17 december