Nieuws van de Emmaüsparochie, ook over Pasen

Terug naar overzicht

Vastentijd is weer begonnen. Tijd voor bezinning. Tijd voor gebed voor Oekraïne en de wereld.
De nieuwsbrief van het jeugd- en jongerenwerk in de Emmaüsparochie, "Kom erbij!", komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit. In de kerk wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er veel kinderen enthousiast en willen ouders graag af en toe een bijdrage leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we iedereen samen te brengen. Er is ook nieuws over de voorbereiding op Pasen.